Voor kinderen

Kinderen die hun talenten ontdekken ontwikkelen meer zelfvertrouwen en veerkracht. Ze leren keuzes maken en vinden oplossingen  die bij hen passen.

Wat kan ik voor u betekenen

Wil je als ouder zicht krijgen op de talenten van je kind? Samen met je kind breng ik hun talenten in beeld. Je kind leert zichzelf beter kennen en ervaart wie het echt is en dat het zichzelf mag zijn. Ook durft je kind aan te geven wat het nodig heeft om  verder te groeien. We zoomen in op wat er al is en ontdekken waar je kind energie van krijgt, hoe je kind graag leert en hoe het gemotiveerd raakt. Hoe vroeger je kind daar zicht op heeft, hoe beter.

Praktisch

In een eerste gesprek verkennen we de talenten van je kind. In volgende sessies kunnen we ingaan op hoe je kind in de praktijk deze talenten kan inzetten. Hierbij is ook een terugkoppeling naar de ouder(s) mogelijk.

Je vindt me in Tobe-Kempen, Hendrik Consciencestraat 20, 2300 Turnhout. Ook online coaching is mogelijk.

Een gesprek van 50 minuten kost 60 euro.

Maak nu een afspraak voor je kind: